"YENİ NESİL FİBER LAZER"

İmalatçılara Yeni Makine Alımlarında KDV İstisnası

İmalatçılara Yeni Makine Alımlarında KDV İstisnası

Değerli Sanayiciler, 27.03.2018 Tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7103 Sayılı kanun ile 3065 sayılı Katma değer vergisine eklenen Geçici 39. maddede Sanayi sicil belgesine sahip Katma Değer Vergisi mükelleflerine imalat sanayiinde kullanmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri'nde Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinde bulunanların bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan makine ve teçhizat teslimlerini 31.12.2019 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Ayrıca, aynı kanunun Geçici 30. Madde ile 31.12.2019 tarihine kadar iktisap edilen yeni makine ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilmesi sağlanmıştır.

 Yapılan bu düzenleme imalatçıların yapacakları Yerli ve Yeni makine yatırımlarına vergi yükünün hafifletilerek finansman sağlamaktadır.

MAKİNELERİMİZİ KDV' SİZ ALMAK İÇİN LÜTFEN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ.